50. Yılında Göçmenliğin Kültürel Bilançosu

Podium

„Çağrılan işgücüydü, ama gelenler insandı.“ cümlesi ünlü İşviçreli yazar Max Frisch’in vecize haline gelen sözleri. 2011 yılı işgücüne yapılan çağrının 50. yıl dönümü: Federal Almanya ve Türkiye arasında İşçi Alımı Anlaşması 1961 yılında yürürlüğe girmişti. İşçi Alımı Anlaşması uzun süreli bir göçün başlangıcı olmakla beraber, Almanya’ya köklü değişiklikler getirdi.
İşçi Alımı Anlaşması yürürlüğe girdikten 50 yıl sonra kültürpolitik bilançosunun durumu nedir?
Türkiye kökenliler Almanya’da ki kültürel hayatta ne tür izler bıraktı ve nasıl etkiledi?
İki ülke arasındaki kültür alışverişinin durumu nedir?

Zafer Şenocak
Yayımcı ve Yazar

Klaus Eder
Uluslararası Sinema Eleştirmenler ve Yazarlar Birliği FIPRESCI Genel Sekreteri

Johannes Odenthal
Berlin Güzel Sanatlar Akademisi Program Yöneticisi

Claudia Hahn-Raabe
İstanbul Goethe Enstitüsü Yöneticisi

Sunucu:
Heinz-Joachim Hauck

Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten

Künstlerhaus / Festsaal
saat 18‘de
Cumartesi, 19.3.2011