Stationen der deutsch-türkischen Migration im Film

Türkiye’den Almanya’ya işgöçü 70’li yıllardan itibaren sinema sanatına da yansımaya başladığında, üret i len resimlere Almanya’da „yabancı“, Türkiye’de ise „Almancı“ klişeleri egemendi. 90’lı yıllarda ise genç kuşak Türk-Alman yönetmenler bu kemikleşmiş anlatımları kırmaya başlayıp göçü salt „kurbanlara“ indirgeyen resimlerin ötesinde bir sinema dili geliştirdiler. Video sunumu, sinema sanatındaki bu eğilimin farklı boyutlarını, filmlerden kesitlerle, memleketi terkediş, yollarda olmak, yeni bir ülkeye varış ve eski memlekete dönüş gibi duraklar üzerinden gösteriyor.

Videovortrag von Tunçay Kulaoğlu und Martina Priessner

Ort: Festsaal · Zeit: Freitag, 25.03.11, 22 Uhr